UNIQUE SCHOOL

  • icon

UNIQUE SCHOOL

  • icon

Preschool

Місія preschool - забезпечити простір для повноцінного розвиваючого дитинства і адаптувати дитину до продуктивного навчання в школі

Програма Preschool (класу підготовки до школи) ґрунтується на принципах розкриття творчого та внутрішнього потенціалу особистості через самопізнання і дослідження оточуючого світу, бажання знайти своє призначення у світі.
● Preschool пропонує дітям освітній досвід, який максимально розкриває їхній навчальний та особистісний потенціал;● Протягом навчання у Preschool, діти зможуть розширити кругозір, навчаться креативно та критично мислити, розв'язувати проблеми, а також розвиватимуть свої особисті таланти.

Preschool

Завдання Preschool:

Передбачає формування навчальних умінь за трьома напрямками:

Illustration

Навчальні

● загальнопізнавальні (спостерігати, аналізувати, бачити проблему, розмірковувати, осмислювати, висловлювати свою думку та шляхи розв’язання проблеми);● загальномовленнєві (культура мови, вислуховування, спілкування, розвиток діалогічного та монологічного мовлення, вміння висловлювати словами власну позицію та ставлення на задану тематику);● інтелектуальна готовність дитини до навчання (ознайомлення з навколишнім світом, логіко-математичний розвиток, розвиток мовлення, навичок читання та елементів грамоти, підготовка руки до письма, творчий розвиток, іноземна мова).

Розвивальні

● розкриття внутрішнього потенціалу дитини;● пізнання себе у світі та просторі навколо себе;● розвиток емоційного та соціального інтелектів;● формування внутрішньої мотивації до навчання, адаптація та соціалізація до вступу до школи;● вміння вирішувати проблемні ситуації, знаходити нестандартні рішення.

Виховні

● формування самостійності, працелюбності, спостережливості, відповідальності, розсудливості, поваги до себе та оточуючих;● організаційні (самоорганізація, самонавчання, вміння працювати у команді, вміння приймати поразку та перемогу не ображаючи інших, вміння дочекатися своєї черги);

Розклад

На зображенні приклад розкладу І половини дня.
Принципи побудови розкладу:● Уроки тривають по 40 хв● Перерва між уроками від 20 хв до 40 хв● Передбачені обов'язкові прогулянки на вулиці● Щодня передбачено 6 уроків● О 15.00 гурткова діяльність● З дітьми одночасно перебуває двоє викладачів

Illustration

Річні навчальні результати