UNIQUE SCHOOL

  • icon

UNIQUE SCHOOL

  • icon

1-4 клас

Місія початкової школи:якісна академічна база для успішного навчання в основній та старшій школі. Розвиток уміння самостійно пізнавати світ - фундамент для майбутнього безперервного навчання (life long learning)

Захоплива початкова освіта

Завдання:● Виявлення та підтримка схильностей, здібностей і талантів студента та підготовка можливостей для реалізації талантів;● Розбудова віри студента у себе, створення ситуацій успіху, відчуття смаку перших перемог “у мене виходить”;● Розвиток творчості, створення середовища можливостей “спробувати себе в різних напрямках”;● Формування відчуття самостійності та відповідальності за власні вчинки, формування причино-наслідкового мислення;● Виявлення перешкод для навчання та розвитку: психологічних завад, страхів, організація партнерської роботи зі студентом і батьками з усунення цих перешкод;● Соціалізація та розвиток емоційного інтелекту.

Illustration

Пріоритетні hard skills:

Hard Skills, або тверді навички — це вимірні результати, які легко відстежити та тестувати. Нижче 5 hard skills, на яких ми концентруємось у початковій школі:

icon

Математична грамотність

icon

Комунікація державною та іноземною мовами

icon

Інформаційно-цифрова грамотність та медіаграмотність

icon

Екологічна грамотність

icon

Підприємливість та фінансова грамотність

Розвиток всебічного мислення та soft skills:

Soft skills у сучасному світі так само актуальні і часом навіть більш затребувані за hard skills. Якщо змалку дитина вміє аргументовано відстоювати свою точку зору, лаконічно висловлювати думки, самотужки аналізувати свої власні слабкі сторони і робити кроки по їх усуненню – її шлях до персонального успіху буде значно коротший та сповнений більшою кількістю перемог.

icon

CURIOSITY

Допитливість - вміння вчитися самостійно

icon

SOCIALITY

Товариськість - вміння взаємодіяти з колективом

icon

RESILIENCE

Здатність зустрічати і конструктивно долати життєві складнощі

icon

EMOTIONAL INTELLIGENCE

Здатність усвідомлювати свої почуття та мотиви, саморефлексія та розвиток емоційного інтелекту

icon

COMPLEX PROBLEM SOLVING

Вміння системно мислити і аналізувати, вирішувати складні завдання, критичне мислення та аналіз

icon

CREATIVITY

Здатність генерувати та доносити до інших оригінальні ідеї, а також цінувати красу

icon

LEADERSHIP

Лідерство та соціальний вплив, упевненість у собі, ефективна комунікація, усвідомлення своєї мети та цілеспрямованість

icon

HEALTH MANAGEMENT

Витривалість, стресостійкість та гнучкість, усвідомлене піклування про власне здоров'я