UNIQUE SCHOOL

  • icon

UNIQUE SCHOOL

  • icon

5-9 клас

Місія середньої школи:Розкриття талантів та профорієнтаційний супровід, формування фундаментальної бази навичок студента, поглиблене вивчення сучасних технологій та комунікацій

Проєктна середня освіта

Завдання:● Максимальне розширення світогляду, світ - це місце з неймовірними можливостями, де можливо усе● Навчаємось вчитися● Формування вміння наполегливо працювати та перевершувати себе● Формування/підтримка в реалізації масштабних амбіцій● Здобуття внутрішньої впевненості та стійкості● Розвиток емпатії та самолідерства● Навчання створювати спільні проєкти і об'єднуватися заради спільної мети● Створення середовища для реалізації реальних перших проєктів та стартапів

Illustration

Пріоритетні hard skills:

Hard Skills або тверді навички — це вимірні результати, які легко відстежити та тестувати. Нижче перелік hard skills, на яких ми концентруємось у середній школі:

icon

Математична грамотність

icon

Риторика, публічні виступи та медійна грамотність

icon

Іноземні мови: посилена англійська - B1/ B2 (на кінець 9-го класу), другі іноземні мови в гуртковій діяльності

icon

IT-компетенції: кібербезпека, практичне використання інформаційно-комунікаційних технологій

icon

 Базові кар’єрні навички

icon

Фінансова та підприємницька грамотність

icon

Правова і громадянська обізнаність

icon

Екологічна грамотність

Розвиток всебічного мислення та soft skills:

Одним із головних завдань Unique School ми вбачаємо у створенні передумов для всебічного розвитку мислення, формування цілісного світогляду і розвитку важливих вмінь задля осмисленого, наповненого життя. Здатність мислити - це основа свободи, основа для створення сильних рішень і один з кроків до наповненого і осмисленого життя. Рівень розвитку мислення та його ефективність - це те, що обмежує наші можливості і задає межі нашого світогляду. Для всебічного розвитку мислення ми створили фреймворки різних типів мислення і впроваджуємо їх в індивідуальних планах навчання: 

icon

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ

Здатність ставити правильні запитання, шукати і бачити зв’язки між явищами і вчинками людей, вибудовувати судження на доказах

icon

СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ

Цілісне сприйняття предметів і явищ, з огляду на їх зв’язку між собою 

icon

СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

Здатність знаходити з усіх варіантів розвитку найкращий і втілювати його в життя, вміння передбачати події, прораховувати їх на кілька кроків наперед

icon

ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

Вміння оперувати абстрактними поняттями, мислення шляхом міркувань, суворої відповідності законам логіки, побудова причинно-наслідкових зв'язків

icon

КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ

Здатність людини приймати несподівані рішення, знаходити незвичні шляхи вирішення старих і нових завдань

icon

РЕФЛЕКСІЙНЕ МИСЛЕННЯ

Вміння аналізувати різний зміст, різні аудиторії, різний досвід, різні контексти та перспективи, простір для альтернативних поглядів

icon

ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ

Здатність до створення будь-якого продукту, орієнтованого, в першу чергу, на інтереси користувача

icon

ІНКЛЮЗИВНЕ МИСЛЕННЯ

Здатність до взаємодії без упередженого, стереотипного або дискримінаційного ставлення до певних людей чи груп