UNIQUE SCHOOL

 • icon

UNIQUE SCHOOL

 • icon
Цілі внутрішнього розвитку - Inner Development Goals (IDGs)

Цілі внутрішнього розвитку - Inner Development Goals (IDGs)

Цілі сталого розвитку (ЦСР), які ще називають “Глобальними цілями” — це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всі людей у світі.

Культивування нашого внутрішнього життя, а також розвиток і поглиблення наших відносин з нашими думками, почуттями та тілом допомагають нам бути присутнім у теперішньому, утримувати намір і не діяти реактивно, коли ми стикаємося зі складнощами.

 1. Внутрішній компас. Глибоко відчутні відповідальність і прихильність до цінностей і цілей, пов'язаних із загальним благом.
 2. Цілісність та справжність. Зобов'язання та здатність діяти щиро, чесно та сумлінно.
 3. Відкритість та націлення на навчання. Мати базову установку на цікавість та готовність бути вразливим, приймати зміни та зростати.
 4. Самосвідомість. Здатність перебувати у рефлексивному контакті зі своїми думками, почуттями та бажаннями; наявність реалістичного уявлення про себе та здатність до саморегуляції.
 5. Присутність. Здатність перебувати тут і зараз, без суджень та у стані відкритої присутності.

Розвиток наших когнітивних навичок шляхом прийняття різних точок зору, оцінки інформації та осмислення світу як взаємозалежного цілого має важливе значення для прийняття мудрих рішень.

 1. Критичне мислення. Навички критичного аналізу обґрунтованості думок, фактів та планів.
 2. Усвідомлення складності. Розуміння та навички роботи зі складними та системними умовами та причинно-наслідковими зв'язками.
 3. Робота із перспективою. Навички пошуку, розуміння та активного використання ідей, що виходять від різних точок зору.
 4. Осмислення. Навички бачення закономірностей, структурування невідомого та здатність свідомо створювати історії.

Цінувати, піклуватися та відчувати зв'язок з іншими, такими як сусіди, майбутні покоління чи біосфера, допомагає нам створювати більш справедливі та стійкі системи та суспільства для всіх.

 1. Вдячність. Ставлення до інших та миру з базовим почуттям вдячності та радості.
 2. Приналежність. Наявність гострого почуття зв'язку та/або приналежності до більшого цілого, такого як спільнота, людство чи глобальна екосистема.
 3. Смиренність | покірність. Здатність діяти відповідно до потреб ситуації, не дбаючи про свою значущість.
 4. Емпатія та співчуття. Здатність ставитися до інших до себе та природи з добротою, співчуттям.

Щоб досягти прогресу у вирішенні спільних проблем, нам необхідно розвивати наші здібності включати, утримувати простір та спілкуватися із зацікавленими сторонами з різними цінностями, навичками та компетенціями.

 1. Навички спілкування. Здатність справді слухати інших, підтримувати щирий діалог, вміло відстоювати власні погляди, конструктивно вирішувати конфлікти та адаптувати спілкування до різних груп.
 2. Навички спільної творчості. Навички та мотивація для створення, розвитку та полегшення відносин співпраці з різними зацікавленими сторонами, що характеризуються психологічною безпекою та справжньою спільною творчістю.
 3. Інклюзивне мислення та міжкультурна компетенція. Готовність та компетентність приймати різноманітність та включати людей та колективи з різними поглядами та досвідом.
 4. Довіра. Здатність виявляти довіру, а також створювати та підтримувати довірчі відносини.
 5. Навички мобілізації. Навички надихати та мобілізувати інших для участі у спільних цілях.

Такі якості, як сміливість та оптимізм, допомагають нам знайти справжню свободу дій, зламати старі шаблони, генерувати оригінальні ідеї та діяти наполегливо у непрості часи.

 1. Сміливість. Здатність відстоювати цінності, приймати рішення, робити рішучі дії і, за необхідності, кидати виклик і руйнувати існуючі структури та погляди.
 2. Креативність. Здатність генерувати та розвивати оригінальні ідеї, вводити нововведення та бути готовим зруйнувати звичні шаблони.
 3. Оптимізм. Здатність підтримувати та передавати відчуття надії, позитивного ставлення та впевненості у можливості значущих змін.
 4. Наполегливість. Здатність зберігати залученість і залишатися рішучими та терплячими, навіть коли зусилля вимагають багато часу, щоб принести плоди.